openingstijden

maandag tot vrijdag
7–22 uur
weekends en feestdagen
8–20 uur

*Het gebruik van het sportbad wordt tijdelijk beperkt door sportverenigingen, hetpersoneel aan de kassa geeft u hierover graag verdere informatie.

 

zwemmen voor ouderen**
vrijdag
13–22 uur

zwemmen voor vroege vogels**

maandag tot vrijdag
7–9 uur
zaterdag
8–10 uur

**feestdagen uitgezonderd

sauna voor dames**

maandag
10–22 uur

gemeenschappelijke sauna

dinsdag tot vrijdag
10–22 uur
weekeinden en feestdagen
9–20 uur

Binnen het saunagedeelte mogen slechts saunahanddoeken en badjassen worden gebruikt, het dragen van badkleding is niet toegestaan.

**feestdagen uitgezonderd

Onze kassamedewerkers geven u graag informatie therapeutische behandelingen. Bij hen kunt u ook afspraken vastleggen voor vitaliteitsmassages en bewegingsbaden. Je kunt nu online cursussen boeken via onze cursusmodule.

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens

Waar op onze internetpagina's persoonsgegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, waar mogelijk, steeds op basis van vrijwilligheid. Het gebruik van ons aanbod en onze diensten is, voor zover mogelijk, steeds zonder opgave van persoonsgegevens mogelijk.

Het gebruik van de in het kader van de verplichting tot weergave van een colofon gepubliceerde contactgegevens door derden ten behoeve van toezending van niet uitdrukkelijk opgevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hiermee uitdrukkelijk verboden. De verantwoordelijken voor de internetpagina's behouden zich het uitdrukkelijke recht voor, in geval van ongewenste toezending van reclamemateriaal, al dan niet in de vorm van spam-mails, juridische stappen te ondernemen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze internetpagina's is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud.

Als aanbieder van diensten zijn wij op grond van § 6 lid 1 MDStV en § 8 lid1 TDG naar de algemene wetgeving verantwoordelijk voor eigen inhoud van deze pagina's. Aanbieders van diensten zijn echter niet verplicht de door hen toegezonden of opgeslagen informatie van derden te bewaken of onderzoek te doen naar omstandigheden, die zouden kunnen wijzen op een strijdigheid met de wet. Verplichtingen tot verwijdering van informatie of blokkering van het gebruik van informatie naar de algemene wetgeving blijven echter hierbij onverminderd van kracht. Aansprakelijkheid op dit punt is echter pas vanaf het tijdstip dat kennis bestaat van een concrete wetsovertreding van toepassing. Bij het bekend worden van een wetsovertreding wordt deze inhoud onmiddellijk verwijderd.

Aansprakelijkheid voor links

Onze internetpagina's bevatten links naar externe internetpagina's van derden. Op de inhoud van deze externe internetpagina's hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij voor de inhoud van deze externe internetpagina's niet instaan. Voor de inhoud van de internetpagina's waarnaar via een link wordt verwezen is steeds de betreffende aanbieder van of verantwoordelijke voor deze internetpagina's verantwoordelijk. De internetpagina's waarnaar via een link wordt verwezen zijn op het moment dat de link is geplaatst gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Ten tijde van het plaatsen van de links konden geen wetsovertredingen worden vastgesteld. Het is echter redelijkerwijs niet te verwachten dat een permanente inhoudelijke controle van de internetpagina's waarnaar via een link wordt verwezen zonder concrete aanwijzingen voor wetsovertredingen plaatsvindt. Bij het bekend worden van een wetsovertreding zullen wij de betreffende links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De verantwoordelijken voor de internetpagina's zetten zich ervoor in dat de auteursrechten van derden steeds in acht worden genomen c.q. dat zij van zelf opgestelde en licentievrije werken gebruik maken.

De door de verantwoordelijken voor deze internetpagina's opgestelde inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht. Bijdragen van derden worden als zodanig gekenmerkt. Het vermenigvuldigen, verspreiden en iedere vorm van gebruik, die de kaders van het auteursrecht overschrijden, zijn slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van de betreffende auteur c.q. opsteller. Downloads en kopieën van deze internetpagina's mogen uitsluitend voor particuliere, niet commerciële doeleinden worden gebruikt.

Gegevensbescherming

Waar op onze internetpagina's persoonsgegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit waar mogelijk steeds op basis van vrijwilligheid. Het gebruik van ons aanbod en onze diensten is, voor zover mogelijk, steeds zonder opgave van persoonsgegevens mogelijk.

Het gebruik van de in het kader van de verplichting tot weergave van een colofon gepubliceerde contactgegevens door derden ten behoeve van toezending van niet uitdrukkelijk opgevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hiermee uitdrukkelijk verboden. De verantwoordelijken voor de internetpagina's behouden zich het uitdrukkelijke recht voor, in geval van ongewenste toezending van reclamemateriaal, al dan niet in de vorm van spam-mails, juridische stappen te ondernemen.

Vragen, suggesties, klachten: datenschutz@fk-bentheim.de

Google Analytics

Deze internetpagina's maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics past zgn. cookies, tekstbestanden, toe, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de internetpagina's door u mogelijk maken. De door een cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze internetpagina's wordt doorgaans overgedragen naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Door de op deze internetpagina's toegepaste activering van de IP-anonymisering wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragslanden van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte echter vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de verantwoordelijke voor deze internetpagina's zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de internetpagina's door u te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de internetpagina's en internet samenhangende diensten ten gunste van de verantwoordelijke voor de internetpagina's te verrichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere data van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browser-software daartoe in te stellen. Wij wijzen u er echter wel op dat u in dat geval mogelijk niet volledig van alle functies van deze internetpagina's gebruik kunt maken. Daarnaast kunt u bovendien de registratie van de door een cookie verzamelde data, die betrekking hebben het gebruik van de internetpagina's door u (met inbegrip van uw IP-adres), bij Google en de verwerking van deze data door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbaar gestelde browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, dat voortaan de registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze internetpagina's blokkeert:
Google Analytics deaktivieren

Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html c.q. onder https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze internetpagina's Google Analytics is aangevuld met de code „gat._anonymizeIp();" om een geanonymiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen.

Bron: www.datenschutzbeauftragter-info.de